Pro účely Python Akademie je potřeba, aby každý student měl na svém počítači nainstalovaný Python. Postupy instalace se liší dle operačních systémů. V tomto článku nalezneš návod instalace pro Windows, macOS a Linux. Dalšími sekcemi článku jsou Co udělat po instalaci?, Častý problém, Řešení problému, Instalace editoru a Pycharm.

Windows

Postup instalace je následovný:

 • Jdi na oficiální stránku pro stáhnutí Pythonu.

 • Vyber nejaktuálnější verzi Pythonu 3. Zpravidla bývá první v seznamu.

 • Po kliknutí na danou verzi se dostaneš na stránku, kde v dolní části stránky nalezneš více instalačních balíčků Pythonu ke stažení. Vyber pouze jeden balíček - podle typu systému Windows, který používáš - 32 nebo 64 bitů. Řekněme tedy, že máš 64 bitů:

 • Chceš-li zjistit, jaký typ systému máš, budeš muset jít na Start -> Ovládací panely -> Systém a zabezpečení-> Systém -> Typ systému.

 • Při instalaci máš možnost zaškrtnout následující možnosti. Zaškrtni je.
  - Install launcher for all Users
  - Add Python to PATH

 • Poté můžeš kliknout na Install Now.

macOS

Postup instalace je následovný:

 • Poté nainstaluj Python pomocí následujícího příkazu:

Linux

Postup instalace je následovný:

 • Pokud máš Ubuntu, můžeš do svého terminálu napsat:

 • V případě Fedory nebo CentOS nemusíš dělat nic. Python 3 je standardně nainstalován na Fedoře a nejnovějších CentOS.

Co udělat po instalaci?

Jediné, co musíš udělat pro spuštění Pythonu, je otevřít Terminál a zadat příkaz python nebo python3.

after-install.png

Častý problém

Následující text se tě týká, pokud máš Windows a nepovedlo se ti spustit Python po zadání jednoho z výše uvedených příkazů.

Možným důvodem, proč nemůžeš spustit Python ve svém terminálu v případě Windows je to, že nemáš nastavenou tzv. Path variable. To se může stát i v jiných operačních systémech, ale ve většině případů se tento problém týká systému Windows. Proto se zde budeme zabývat pouze systémem Windows.

V ideálním případě by tento problém neměl nastat, protože jsme tuto proměnnou nastavili při předchozí instalaci. Podívejme se však na kroky, jak nastavit proměnnou ručně.

Řešení problému

Zjisti, kde ve svém počítači máš nainstalovaný Python. Obvykle se nachází na C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\Python\Python36. Zkopíruj cestu do schránky (ctrl + C).

installation-path.png

Klepněte pravým tlačítkem myši na This PC a poté na Properties.

properties.png

Dostaneš se na Control Panel\System and Security\System, kde klikni na Advanced system settings.

pokrocile-nastaveni.png

Tím se dostaneš do System Properties. V záložce Advanced klikni na Environment Variables...

variables.png

V okně Environment Variables klikni v sekci System variables na New...

Zadej název proměnné, např. PYTHON_HOME a jako hodnotu vlož (ctrl + V) cestu k Pythonu, kterou jsi zkopíroval dříve.

new.png

Nyní najdeme proměnnou Path v sekci System variables a klikneme na Edit.

edit.png

Klikni na New a znovu vlož cestu k Pythonu a poté stiskni OK.

ok.png

Potom znovu v okně Environment Variables stiskneme OK.

ok2.png

Abychom si byli jisti, že všechno funguje, můžeme otevřít náš příkazový řádek a napsat příkaz python.

py.png

Instalace editoru

Editor je program pro editaci textu - v našem případě pro editaci kódu. Protože editor je jedním ze základních programovacích nástrojů, podívejme se, jak jej můžeme nainstalovat.

Existuje mnoho editorů kódu s různou složitostí. Doporučujeme použít Pycharm. Je trochu pokročilý, ale obsahuje potřebné nástroje, které by měl každý vývojář znát (např. Git).

Pycharm

Pycharm může ze začátku působit složitě, ale neboj se, ukážeme ti potřebné základy. Naučíme se, jak:

 • připravit projekt,

 • vytvořit pythonový soubor v projektu,

 • spustit python soubor.

Když nainstaluješ a spustíš Pycharm, uvidíš následující okno, které tě požádá o vytvoření projektu. Projekt v podstatě znamená novou složku. Klikni na to.

py1.png

Dále uvidíš následující okno (viz níže). Vytvoříme projekt Pycharm s novým virtuálním prostředím. Stručně řečeno, virtuální prostředí je v podstatě složka (umístěná v našem projektu), která obsahuje interpret jazyka Python (program pro interpretaci kódu python) a balíčky Python, které bychom mohli chtít nainstalovat později.

Pokud si nejsi jistý, co to všechno znamená, nemáš se čeho bát. Nezapomeň nastavit:

 • umístění projektu, např ./home/user/python-academy pro Linux a Mac C:\Users\user\python-academy pro Windows

 • project base interpreter, např./usr/bin/python3.7 na Linuxu

 • C:\Users\<USER>\Local Settings\Application Data\Programs\Python\Python37 na Windows

Po kliknutí na Vytvořit se vytvoří nová složka se jménem python-academy.

py2.png

Jakmile vytvoříš a otevřeš nový projekt (v našem případě python-academy), můžeš kliknout pravým tlačítkem na složku projektu a vytvořit nový python soubor. Můžete jej nazvat třeba script.py.

py3.png

V souboru zkopíruj následující kód:

print.png

Poté stiskni F5 nebo přejdi na Spustit v horním menu a klikni na Spustit.... Nakonec klikni na skript (nebo tvůj vybraný pythonový název) v dialogovém okně Spustit.

py4.png

Pokud vidíš výstup "Hello world!" v integrované Pycharm konzoly níže, máš všechno správně nastaveno!

py5.png
Našli jste odpověď?