V rámci našich prezenčních i online kurzů máš možnost získání oficiální certifikace o absolvování.

Prezenční kurzy

Linux Akademie nabízí možnost získání certifikace dle standardů Linux Foundation. Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent certifikát ENGETO Certified Sysadmin. Tento certifikát zaručuje, že jeho držitel disponuje zkušenostmi a dovednostmi na úrovni základní práce systémového administrátora v Linuxu. Pro více informací o zkoušce si přečti článek Linux - jak probíhá certifikační zkouška.

Python Akademie nabízí certifikát o absolvování kurzu. Neskládá se žádná zkouška, avšak podmínkou získání tohoto certifikátu je úspěšné vypracování všech tří projektů, které se v průběhu akademie zpracovávají. Tyto projekty jsou komplexní a poměrně složité, proto doporučujeme věnovat jim dostatek času.

Online kurzy

I naše online kurzy nabízí získání žádaných certifikací. V rámci Online výukového portálu máš možnost získat certifikát o absolvování dané specializace. Aby jsi certifikát za danou oblast získal, je nutné splnit všechny kurzy z dané kategorie. Zároveň musíš tyto kurzy splnit s 90% úspěšností.

Pokud máš jakékoliv další dotazy ohledně našich kurzů, podívej se na další články.

Našli jste odpověď?